mc noviikona-KORISNIKMOGU?NOST PLA?ANJA ?LANARINE (BESPLATNO do daljnjega)

Korisnik je dužan jednokratno platiti ?lanarinu te ista vrijedi godinu dana.

Na?in pla?anja za prvu godinu ?lanstva:
 • Internet bankarstvom
 • Op?om uplatnicom
  uplatnica nova2


Na?in pla?anja za produžetak ?lanstva:
 • MobiCash aplikacijom - Interna uplata preko MobiCash sustava
  partner-popust-prijenos

   

   

  Opis evidencije pla?anja putem GroupMobiCash aplikacije

  prema PARTNERU


   

  -KORISNIK (fizi?ka osoba) evidentira prijenos pla?anja prema PARTNERU (firmi ili obrtu), PARTNER potvr?uje evidenciju pla?anja

   

  Grupacija GroupMobiCash omogu?ila je svojim Korisnicima da koriste mogu?nost evidencije prijenosa sredstava putem mobilne aplikacije MobiCash-PRIJENOS


  -slika navedenog logotipa iskazuje se kao legitimni LOGO za sustav Grupacije GroupMobiCash-PRIJENOS-Partner

  -LOGO je izložen na mjestima gdje ukazuje na mogu’nost korištenja mobilne aplikacije MobiCash-PRIJENOS-Partner

   

  -klikom na glavni LOGO MobiCash-PRIJENOS-Partner otvara se novi logo koji ima legitimni Korisni?ki broj MobiCash-PRIJENOS-Partner

   

  -Korisni?ki broj PARTNERA iskazan je u šest znamenki (000000 znamenki) i nazivom ispod broja (Korisni?ki broj)

   

  -broj sa šest znamenki koristi se kod prijenosa sredstava prema Partneru (pravnom subjektu – firmi/obrtu)

  -broj služi za identifikaciju Partnera po prepoznatljivim parametrima

   

  -broj 999888 se upisuje u rubriku (Primatelj) gdje se traži upis Korisni?kog broja

  -kad upišete Korisni?ki broj u rubriku (Primatelj) – tada idete dalje

  -nakon prelaska na drugo polje (Iznos) kod aktiviranja pojavi se ime firme/obrta

  -to zna?i da je Korisni?ki broj povezan s ispisom imena Partnera

  -zna;i da su podaci to?ni i da možemo nastaviti s unosima

  -u polje Iznos upišite (iznos s ra?una)

  -u polje Razlog upišite prvo (broj ra?una)

  -u polje Razlog zatim upišite (kratki opis – primjer: voda, kava, itd.)

  -provjerite jeste li sve to?no upisali

  -potvrdite (Slanje)

  -provjerite je li prijenos izvršen (popis TRANSAKCIJA)

  -ako je evidencija prošla – transakcija je IZVRŠENA

  -ako transakcija nije prošla, morate ponoviti process

  -ukoliko niste izvršili prijenos u jednoj minuti, morate ponoviti upis podataka

  (vremenski raspon izme?u pla?anja do ponovnog pla?anja je jedna minuta)

   

  -u slu?aju problema nazovite dežurnog DISPE?ERA 01 / 888 77 00Uvjet ?lanstva u MobiCash sustavu je garancija, a ostvaruje se putem gotovinskog pologa kao depozita. Odnosno, Korisnik ima mogu?nost odabira dva oblika pologa za garanciju:

A) GOTOVINSKI POLOG KAO DEPOZIT – Pologom gotovinskog novca na ra?un tvrtke ScandiEuro d.o.o. (tvrtka nositelj grupacije). Visina iznosa mora odgovarati dnevnoj potrošnji koju svojevoljno odre?uje Korisnik.

B) POLICA ŽIVOTNOG OSIGURANJA NA VISINU DNEVNE POTROŠNJE – Odabirom garancije životne police, Korisnik je obavezan izraditi policu u visini dnevnog prometa kao iznos garancije, vinkulirane u korist tvrtke ScandiEuro. Nakon odluke iznosa dnevnog prometa, obra?unava se visina police životnog osiguranja na godišnjoj razini. Ukoliko Korisnik želi promijeniti dnevni promet utoliko se i polica može korigirati, ali samo na dan isteka godišnje police.


*Nakon ispunjavanja navedenih uvjeta i uplatom godišnje ?lanarine putem e-maila primit ?ete svoj jedinstveni PIN za korištenje MobiCash aplikacije.


Za dodatna pitanja i informacije o MobiCash-u možete nazvati naš info centar na broj 01/ 888 77 00. 
Grupacija MC 90x100
GroupMobiCash
Grupacija
 
WebMediaWeb
Portal za oglašavanje
 
ScandiEuro
  Posredovanje u poslovima
 
MiranSan
Osiguranje
 

  Croatia Aveto
  Turizam
 
ASEuro web light
  ASEuro
  WebShop - WebKatalog
 
ASEuro web light
  Dostava
na ku?ni prag
 
kunazaklik-02KunaZaKlik
Zarada po kliku