mcD O S T A V A

Prezentacija evidencije plaćanja putem MobiCash aplikacije

KORISNIK naručuje artikle od KORISNIKA ili PARTNERA
putem mobitela

DOSTAVE evidencija slanja
sredstava na garantni račun

Obostrana potvrda za dokaz o
prijenosu sredstava putem mobitela

mc

 

skriveni sadržaj 1
 

DOSTAVE prikaz preuzimanja
sredstava s garantnog računa

Obostrana potvrda o dokazu za
preuzimanje sredstava putem mobitela

mc

 

skriveni sadržaj 1
 dk1 

1. Prvo pokretanje aplikacije

UNOS PINa

- Nakon što ste pokrenuli aplikaciju, unesite svoj četveroznamenkasti PIN.

- PIN broj koji ste dobili putem e-maila prilikom aktivacije.

- Kliknite na “Login” kako biste potvrdili PIN.

dk2 

2. Unos Korisničkog broja

- Unesite svoj peteroznamenkasti Korisnički broj koji ste primili putem e-maila prilikom aktivacije.

- Ovaj je korak potrebno učiniti samo prilikom prvog pokretanja aplikacije (ili u slučaju unosa neispravnog PIN-a).

- Kliknite na OK kako biste potvrdili unos Korisničkog broja.

dk3 

3. Prikaz glavnog izbornika

- Na ekranu će se pokazati glavni izbornik aplikacije MobiCash Prijenos.

“Iznos na računu”
- Možete odabrati provjeru stanja na Vašem računu.

“Slanje – PRIJENOS”
- Prijenos s računa na račun.

“Preuzmi – PRIJENOS”
- Preuzimanje sredstava poslanih s drugog računa.

“Popis transakcije”
- Možete pogledati popis obavljenih transakcija.

“DOSTAVA”
- Prijenos sredstava za proizvod koji naručujete.

“Popis DOSTAVA”
- Potvrda ili vraćanje uplate.

“Izlaz”
- Biranjem opcije “Izlaz” zatvarate aplikaciju MobiCash Prijenos.

dk4 

4. MobiCashPrijenos Dostava

“Primatelj”
- unos Korisničkog broja od kojeg naručujemo robu.

“Iznos”
- upisuje se iznos čije ćemo prebacivanje potvrditi kad provjerimo dostavljenu robu.

“Razlog”
- upisujemo narudžbu, naziv robe koju naručujemo.

“Slanje”
- potvrdom slanja, pošiljatelj prima obavijest o Vašoj narudžbi njegovog artikla i iznosu koji će te mu platiti nakon što primite artikl.

“Odustani”
- možete odustati od narudžbe u bilo kojem trenutku.

dk5 

5. MobiCashPrijenos Dostava

- odabirom na “Slanje” prikazuje se obavijest koja još jednom traži potvrdu uplate

- Odabirom “DA” uplata će biti poslana.

- Odabirom “NE” uplata neće biti poslana i možete odustati od slanja sredstava i naručivanja proizvoda.

dk6 

6. MobiCashPrijenos Dostava

- Odabirom “DA” uplata će biti poslana (naručili ste proizvod, garantirate sredstva za njegovo plaćanje po primitku).

- Na ekranu će se pojaviti obavijest o uspješnoj transakciji.

dk7 

7. Popis Dostave

- Odabirom na Popis-DOSTAVE u glavnom izborniku aplikacije.

- Pojavljuje se popis dostava za koje smo osigurali sredstva.

- Po primitku i pregledu ispravnosti dostavljenog proizvoda.

- Odabirom “POTVRDA UPLATE” odabirete konačnu potvrdu kupnje dostavljenog proizvoda.

dk8 

8. Potvrda uplate

- Odabirom “POTVRDA UPLATE” pitanje o sigurnosti uplate postavlja se još jednom.

- Odabirom “DA” uplata će biti poslana. (TEK SAD STE OSLOBODILI SREDSTVA I PLATILI DOSTAVLJENI PROIZVOD)

- Odabirom “NE” - odbijate dostavljeni proizvod, vraćate ga pošiljatelju.

- Sredstva ostaju na Vašem računu.

dk9 

9. Popis svih transakcija

- Odabirom na Popis-PRIJENOSA u glavnom izborniku možete pogledati sve Vaše transakcija po željenim postavkama.

dk10 

10. Prikaz svih transakcija

- Odabirom “Prikaz” prikazat će se svi prijenosi po odabranim postavkama.

- Prikazuju se sve Vaše transakcije, uključujući i transakcije DOSTAVE.

Opis dolazi uskoro...
dk10 

1. Pokretanje aplikacije

UNOS PINa

- Nakon što ste pokrenuli aplikaciju, unesite svoj četveroznamenkasti PIN.

- PIN broj koji ste dobili putem e-maila prilikom aktivacije.

- Kliknite na “Login” kako biste potvrdili PIN.

dk10 

2. Prikaz glavnog izbornika

- Na ekranu će se pokazati glavni izbornik aplikacije MobiCash Prijenos

“Iznos na računu”
- Možete odabrati provjeru stanja na Vašem računu.

“Slanje – PRIJENOS”
- Prijenos s računa na račun.

“Preuzmi – PRIJENOS”
- Preuzimanje sredstava poslanih s drugog računa.

“Popis transakcije”
- Možete pogledati popis obavljenih transakcija.

“DOSTAVA”
- Prijenos sredstava za proizvod koji naručujete.

“Popis DOSTAVA”
- Potvrda ili vraćanje uplate.

“Izlaz”
- Biranjem opcije “Izlaz” zatvarate aplikaciju MobiCash Prijenos.

dk10 

3. Popis Dostava

- Odabirom na “Popis DOSTAVA” u glavnom izborniku prikazuju se uplate naručitelja Vaših proizvoda.

-Naručitelj garantira sredstva za naručeni proizvod - Šaljete proizvod naručitelju.

-Odabirom “VRAĆANJE UPLATE” odbijate narudžbu.

dk10 

4. Preuzmi - PRIJENOS

-Nakon što je naručitelj primio i provjerio proizvod, te potvrdio uplatu
(Opisano u NARUČITELJ ARTIKLA PRENOSI SREDSTVA)

- Odabirom na “Preuzmi – PRIJENOS” u glavnom izbornikupojavljuju Vam se naručiteljeve uplate

-Uplate možete “Prihvatiti” ili “Odbiti”

dk10 

5. Prihvaćanje sredstava

- Odabirom na “Prihvatiti” još jednom će se tražiti Vaše preuzimanje naručiteljeve uplate.

-Odabirom “DA” prihvatili ste uplatu
(TEK SADA STE PRIHVATILI I PRIMILI SREDSTVA ZA PROIZVOD KOJI STE POSLALI NARUČITELJU)

-Odabirom “NE” odbili ste preuzeti sredstva.

dk10 

6. Popis svih transakcija

- Odabirom na Popis-PRIJENOSA u glavnom izborniku možete pogledati sve Vaše transakcija po željenim postavkama. 

- Odabirom “Prikaz” prikazat će se svi prijenosi po odabranim postavkama.

- Prikazuju se sve Vaše transakcije, uključujući i transakcije DOSTAVE.

Opis dolazi uskoro...
Opis dolazi uskoro...
Opis dolazi uskoro...
 
Grupacija MC 90x100
GroupMobiCash
Grupacija
 
WebMediaWeb
Portal za oglašavanje
 
ScandiEuro
  Posredovanje u poslovima
 
MiranSan
Osiguranje
 

  Croatia Aveto
  Turizam
 
ASEuro web light
  ASEuro
  WebShop - WebKatalog
 
ASEuro web light
  Dostava
na kućni prag
 
kunazaklik-02KunaZaKlik
Zarada po kliku