mc


PREUZIMANJE APLIKACIJE s platforme

Opis kako instalirati aplikaciju MobiCash
za KORISNIKA i PARTNERA

mc
skriveni sadržaj 1

 

skriveni sadržaj 2

 

 

dk2 

1. Google Play aplikacija

- Na zaslonu svog mobitela prona?ite i pokrenite aplikaciju Google Play.

dk2 

2. Pretraživanje Google Play-a

- U Google Play aplikaciji u tražilicu ukucajte GroupMobiCash i stisnite gumb za pretraživanje.

- Preko tražilicu možete potražiti i ostale MobiCash aplikacije:

and0a

dk2 

3. Aplikacija na Google Play-u

Nakon što Google Play prona?e traženu aplikaciju GroupMobiCash ona ?e se pojaviti kako je prikazano na slici.

- Odaberite prona?enu aplikaciju.

dk2 

4. Instaliranje MobiCash aplikacije

- Nakon što odaberete prona?enu traženu aplikaciju pojavit ?e se opcija instaliranja aplikacije. Kliknite na gumb INSTALIRAJ.

dk2 

5. Prihva?anje dozvole aplikacija

- Prihvatite dozvole aplikacija klikom na gumb PRIHVATI.

dk2 

6. MobiCash aplikacija se instalira

- Proces instalacije aplikacije može potrajati nekoliko minuta.

dk2 

7. MobiCash aplikacija uspješno instalirana

- Aplikacija je uspješno instalirana i ikona bi se trebala pojaviti na zaslonu Vašeg mobitela. 

- Postupak instalacije je isti i za ostale nabrojene MobiCash aplikacije.

Mobiteli sa platformom IPhone za sad nemaju mogu?nost koristiti Apple stranice za skidanje aplikacije, ( aplikacija je zadovoljila testiranje te ?e uskoro biti postavljena za skidanje/preuzimanje sa Apple stranice). Za sad možete koristiti Poslovnice ( prodajna mjesta ) za preuzimanje aplikacije.
- Group MobiCash – glavna ikona
- MobiCash Prijenos
- MobiCash Popust
- MobiCash KunaZaKlik
- MobiCash ZET

Mobiteli sa platformom Windows za sad nemaju mogu?nost koristiti Microsoft stranice za skidanje aplikacije, (aplikacija je zadovoljila testiranje te ?e uskoro biti postavljena za skidanje/preuzimanje sa Microsoft stranice). Za sad možete koristiti Poslovnice (prodajna mjesta) za preuzimanje aplikacije.
- Group MobiCash - glavna ikona
- MobiCash Prijenos
- MobiCash Popust
- MobiCash KunaZaKlik
- MobiCash ZET

Mobiteli sa platformom BlackBerry za sad nemaju mogu?nost koristiti BlackBerry stranice za skidanje aplikacije ( aplikacija nije u izradi ). Možete koristiti Poslovnice ( prodajna mjesta ) za više informacija.
- Group MobiCash – glavna ikona
- MobiCash Prijenos
- MobiCash Popust
- MobiCash KunaZaKlik
- MobiCash ZET

0 

1. Google Play aplikacija

Na zaslonu svog mobitela prona?ite i pokrenite aplikaciju Google Play.


Preuzimanje2 

2. Pretraživanje Google Play-a

U Google Play aplikaciji u tražilicu ukucajte MobiCash i stisnite gumb za pretraživanje. Napomena: Aplikacija se nalazi u rubrici besplatnih aplikacija s desne strane ispod ikone za pretraživanje.


3 

3. Instaliranje MobiCash aplikacije

Nakon što Google Play prona?e traženu aplikaciju pojavit ?e se opcija instaliranja aplikacije.  Kliknite na gumb INSTALIRAJ.

4 

4. Prihva?anje dozvole aplikacija

Prihvatite dozvole aplikacija klikom na gumb PRIHVATI.

5 

5. MobiCash aplikacija uspješno instalirana

Aplikacija je uspješno instalirana i MobiCash ikona trebala bi se pojaviti na zaslonu vašeg mobitela.

Text za ?lanstvo
Text za korisnika
Text za partnera
 
Grupacija MC 90x100
GroupMobiCash
Grupacija
 
WebMediaWeb
Portal za oglašavanje
 
ScandiEuro
  Posredovanje u poslovima
 
MiranSan
Osiguranje
 

  Croatia Aveto
  Turizam
 
ASEuro web light
  ASEuro
  WebShop - WebKatalog
 
ASEuro web light
  Dostava
na ku?ni prag
 
kunazaklik-02KunaZaKlik
Zarada po kliku