OPIS PLA?ANJA KORISNIKA PREMA PARTNERU

Kako platiti uslugu putem mobilne aplikacije “MobiCash”

NaljepnicaMC

LOGO koji se isti?e kao brend
naljepnica koja prikazuje pristupnost "MobiCash"

 

LOGO I KORISNI?KI BROJ U?LANJENOG PARTNERA
1. Korisni?ki broj preko kojeg se evidentira prijenos sredstava odabranoga Partnera
2. Provjerite mogu?nost pla?anja preko aplikacije “MobiCash”
 • Preko POS tableta
 • Preko mobilnog ure?aja
3. OPIS Pla?anje putem aplikacije “MobiCash” POS-tableta:
KORISNIK prenosi evidenciju pla?anja na TABLET od Partnera
 • Unesite traženi podatak: PIN (uplatitelja)
 • Unesite traženi podatak: Korisni?ki broj (uplatitelja)
 • Upišite iznos na ra?unu s PDV
 • Potvrdite prijenos, OK
4. OPIS Pla?anje putem aplikacije “MobiCash” preko mobilnog ure?aja:
KORISNIK prenosi evidenciju pla?anja na MOBITEL od Partnera
 • Primatelj- Upišite Korisni?ki broj (primatelja)
  • Partner (000000) šest znamenki
 • Iznos – kliknite na polje iznos ( dobili ste naziv primatelja)
 • Iznos – upišite iznos sa ra?una s PDV
 • Razlog – upišite razlog (taksi, broj ra?una)
 • Slanje – potvrda da je evidencija prijenosa potvr?ena
 • Primatelj mora potvrditi Preuzmi-PRIJENOS (Prihvatiti) ili (Odbiti)
5. NAPOMENA
 • OBAVEZNO PROVJERITE da li je ra?un umanjen za KLIKOVE koje ste ostvarili
 • OBAVEZNO u kategoriji Preuzmi-PRIJENOS, primatelj mora potvrditi preuzimanje iznosa (Prihvati) ako želi da se evidencija pla?anja uspješno izvrši ili (odbiti).
 • Provjerite da li je prijenos izvršen (popis TRANSAKCIJA)
 • Ako je evidencija prošla – transakcija je IZVRŠENA
 • Ako transakcija nije prošla, morate ponoviti proces
 • Ukoliko niste izvršili prijenos u jednoj minuti, morate ponoviti upis podataka
  (vremenski raspon izme?u pla?anja do ponovnog pla?anja je jedna minuta)
 • Pla?anje ne možete izvršiti sa svojim PIN-om na nekom drugom mobilnom ure?aju
6. TEHNI?KI PROBLEMI: u slu?aju problema nazovite dežurnog

WebMediaWeb-MobiCash d.o.o.


DISPE?ER GroupMobiCash

 • Centrala: 01 / 888 77 00
 • Dežurni mobitel: (aktivan 24sata)
 • T-Mobile: 099 / 300 – 2841
 • VIP: 099 / 300 – 2891
 • Tele2: uskoro
 • Tomato: uskoro
 • Bonbon: uskoroUkoliko još niste postali naš ?lan!


PRIJAVA ZA NOVE KORISNIKE
7. Korisnici ili Partneri postanite ?lanovi grupacije GroupMobiCash
 
Grupacija MC 90x100
GroupMobiCash
Grupacija
 
WebMediaWeb
Portal za oglašavanje
 
ScandiEuro
  Posredovanje u poslovima
 
MiranSan
Osiguranje
 

  Croatia Aveto
  Turizam
 
ASEuro web light
  ASEuro
  WebShop - WebKatalog
 
ASEuro web light
  Dostava
na ku?ni prag
 
kunazaklik-02KunaZaKlik
Zarada po kliku