OPIS EVIDENCIJE PLAĆANJA
OPŠIRNIJE za Korisnika i Partnera


- vrši se preko POS aparata koji se nalazi na prodajnom mjestu gdje se vrši plaćanje kupljenog artikla. Unosom broja mobitela i PIN-a, te nakon toga unosom iznosa računa, Korisnik putem POS aparata šalje potvrdu za evidenciju kupovine te je kupovina na taj način registrirana i evidentirana u arhivi MobiCasha.
- Korisnik MobiCash-a plaća Račun na bilo kojem prodajnom mjestu Partnera sa Ugovorenim popustom prema Ugovoru s MobiCashom.

- Svako takvo prodajno mjesto označeno je MobiCash naljepnicom.
- Nakon izvršenja kupovine, Korisniku je odmah vidljiv preostali iznos na Računu,

a isporučitelj dobiva na uvid uplate Računa.
- Partner dobiva na uvid uplate s povećanim iznosom na svom mobilnom računu.


Opis evidencije plaćanja MobiCash aplikacijom

KORISNIK vrši prijenos prema KORISNIKU - putem mobitela


KORISNIK-popust-prijenos

 

Opis evidencije plaćanja putem GroupMobiCash aplikacije

prema KORISNIKU

 

 

-KORISNIK (fizička osoba) evidentira prijenos plaćanja prema drugom KORISNIKU (fizičkoj osobi), KORISNIK potvrđuje evidenciju plaćanja

 

Grupacija GroupMobiCash omogućila je svojim Korisnicima da koriste mogućnost evidencije prijenosa sredstava putem mobilne aplikacije MobiCash-PRIJENOS-Korisnik

 

-slika navedenog logotipa iskazuje se kao legitimni LOGO za sustav Grupacije GroupMobiCash-PRIJENOS-Korisnik

 

-klikom na glavni LOGO MobiCash-PRIJENOS-Korisnik otvara se novi logo koji ima legitimni Korisnički broj MobiCash-PRIJENOS-Korisnik

 

-Korisnički broj KORISNIKA iskazan je u pet znamenki (00000 znamenki) i nazivom ispod broja (Korisnički broj)

 

-broj s pet znamenki koristi se kod prijenosa sredstava prema Korisniku (fizičkoj osobi)

-broj služi za identifikaciju Korisnika po prepoznatljivim parametrima

 

-broj 00000 se upisuje u rubriku (Primatelj) gdje se traži upis Korisničkog broja

-kad upišete Korisnički broj u rubriku (Primatelj) – tada idete dalje

-nakon prelaska na drugo polje (Iznos) kod aktiviranja pojavi se ime Korisnika

-to zna;i da je Korisnički broj povezan s ispisom imena Korisnika

-zna;i da su podaci točni i da možemo nastaviti s unosima

-u polje Iznos upišite (iznos s računa)

-u polje Razlog upišite (kratki opis – primjer: riba, krumpir, jabuke, itd.)

-provjerite jeste li sve točno upisali

-potvrdite (Slanje)

-provjerite je li prijenos izvršen (popis TRANSAKCIJA)

-ako je evidencija prošla – transakcija je IZVRŠENA

-ako transakcija nije prošla, morate ponoviti process

-ukoliko niste izvršili prijenos u jednoj minuti, morate ponoviti upis podataka

(vremenski raspon između plaćanja do ponovnog plaćanja je jedna minuta)

 

-u slučaju problema nazovite dežurnog DISPEČERA: 01 / 888 77 00Opis evidencije plaćanja MobiCash aplikacijom

KORISNIK vrši prijenos prema PARTNERU - putem tableta


partner-popust-prijenos

 

Opis evidencije plaćanja putem GroupMobiCash aplikacije

prema PARTNERU


 

-KORISNIK (fizička osoba) evidentira prijenos plaćanja prema PARTNERU (firmi ili obrtu), PARTNER potvrđuje evidenciju plaćanja

 

Grupacija GroupMobiCash omogućila je svojim Korisnicima da koriste mogućnost evidencije prijenosa sredstava putem mobilne aplikacije MobiCash-PRIJENOS


-slika navedenog logotipa iskazuje se kao legitimni LOGO za sustav Grupacije GroupMobiCash-PRIJENOS-Partner

-LOGO je izložen na mjestima gdje ukazuje na mogućnost korištenja mobilne aplikacije MobiCash-PRIJENOS-Partner

 

-klikom na glavni LOGO MobiCash-PRIJENOS-Partner otvara se novi logo koji ima legitimni Korisnički broj MobiCash-PRIJENOS-Partner

 

-Korisnički broj PARTNERA iskazan je u šest znamenki (000000 znamenki) i nazivom ispod broja (Korisnički broj)

 

-broj sa šest znamenki koristi se kod prijenosa sredstava prema Partneru (pravnom subjektu – firmi/obrtu)

-broj služi za identifikaciju Partnera po prepoznatljivim parametrima

 

-broj 000000 se upisuje u rubriku (Primatelj) gdje se traži upis Korisničkog broja

-kad upišete Korisnički broj u rubriku (Primatelj) – tada idete dalje

-nakon prelaska na drugo polje (Iznos) kod aktiviranja pojavi se ime firme/obrta

-to znači da je Korisnički broj povezan s ispisom imena Partnera

-znači da su podaci točni i da možemo nastaviti s unosima

-u polje Iznos upišite (iznos s računa)

-u polje Razlog upišite prvo (broj računa)

-u polje Razlog zatim upišite (kratki opis – primjer: voda, kava, itd.)

-provjerite jeste li sve točno upisali

-potvrdite (Slanje)

-provjerite je li prijenos izvršen (popis TRANSAKCIJA)

-ako je evidencija prošla – transakcija je IZVRŠENA

-ako transakcija nije prošla, morate ponoviti process

-ukoliko niste izvršili prijenos u jednoj minuti, morate ponoviti upis podataka

(vremenski raspon između plaćanja do ponovnog plaćanja je jedna minuta)

 

-u slučaju problema nazovite dežurnog DISPEČERA 01 / 888 77 00

 
Grupacija MC 90x100
GroupMobiCash
Grupacija
 
WebMediaWeb
Portal za oglašavanje
 
ScandiEuro
  Posredovanje u poslovima
 
MiranSan
Osiguranje
 

  Croatia Aveto
  Turizam
 
ASEuro web light
  ASEuro
  WebShop - WebKatalog
 
ASEuro web light
  Dostava
na kućni prag
 
kunazaklik-02KunaZaKlik
Zarada po kliku